پرچم بازار مرکزی سود بانکی سود سپرده

پرچم: بازار مرکزی سود بانکی سود سپرده سپرده و تسهیلات اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی تشریح جزییات زیاد کردن قیمت بلیت مترو در سال 97

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران درخصوص روند زیاد کردن قیمت بلیت مترو توضیحاتی را ارائه کرد. 

تشریح جزییات زیاد کردن قیمت بلیت مترو در سال 97

تشریح جزییات زیاد کردن قیمت بلیت مترو در سال 97

عبارات مهم : ایران

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران درخصوص روند زیاد کردن قیمت بلیت مترو توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، محسن پورسیدآقایی در بررسی لایحه نهایی قیمت بلیت مترو در سال 97 گفت: واقعیت این است که قیمت تمام شده است بلیت در سال 97، 2270 تومان خواهد بود که براساس قانون یک سوم آن را باید دولت، یک سوم مردم و یک سوم را شهرداری بدهد که دولت یک سوم خود را علی رغم اینکه فکر می کردیم با عوض کردن شهرداری و مدیریت شهری ارائه بدهد تا این تاریخ نداده و عملا پرداخت دوسوم بلیت مترو به گردن شهرداری است.

وی با بیان اینکه قیمت پایه سفر 800 تومان است که پیشنهاد کردیم به 1000 تومان زیاد کردن یابد، گفت: دقت داشته باشید که قیمت بلیت جهت مصرف کننده با توجه به مسافت حدود 700 تومان می شود.

تشریح جزییات زیاد کردن قیمت بلیت مترو در سال 97

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه اسما بلیت مترو از 800 تومان به 1000 تومان، 25 درصد زیاد کردن می یابد ولی در واقع با توجه به جداولی که درخصوص مسافت سفر است این قیمت کم کردن می یابد، گفت: دقت داشته باشید هر لحظه ارزان کردن به نفع مردم نیست چراکه در نهایت دود آن به چشم مردم می رود.

پورسیدآقایی با بیان اینکه براساس نظرسنجی های انجام شده است در مترو 60 درصد شرکت کنندگان حاضر بودند عوارض بدهند تا تعداد قطارها زیاد کردن یابد، گفت: تمامی درآمدهای حاصل از زیاد کردن قیمت بلیت مترو صرف سرویس دهی به مردم می شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران درخصوص روند زیاد کردن قیمت بلیت مترو توضیحاتی را ارائه کرد. 

وی با بیان اینکه پیشنهاد شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در مورد بلیت حومه 1500 تومان بود که کمیسیون این رقم را به 2000 تومان زیاد کردن داد، گفت: دقت داشته باشید افرادی که از کرج به پایتخت کشور عزیزمان ایران می آیند دو سرویس می گیرند، یعنی از کرج تا صادقیه به ارم سبز می آیند و سپس وارد قطار شهری می شوند و قیمت 1500 تومان یا 2000 تومانی که پیشنهاد ما و شهرداری هست، جهت دو سفر در نظر گرفته شده است است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه افرادی که از متروی صادقیه و یا ارم سبز خارج می شوند همان 1000 تومان را می دهند، گفت: رقم 1500 یا 2000 تومان جهت کسانی است که در داخل مترو ادامه مسیر می دهند و دقت داشته باشید از آنجایی که در برگشت گیت، کارت مجدد نداریم، چه بلیت 1500 شود چه 2000 تومان، مسافران در برگشت همان 1000 تومان را می دهند.

پورسیدآقایی افزود: پیشنهاد شهرداری جهت قیمت بلیت مترو در خط متروی فرودگاه امام خمینی (ره) 6000 هزار تومان بود که کمیسیون این عدد را به 10 هزار تومان زیاد کردن داده است.

تشریح جزییات زیاد کردن قیمت بلیت مترو در سال 97

واژه های کلیدی: ایران | شهرداری | ترافیک پایتخت | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs